Szabályzat

Vásárlási Feltételek
Üzemeltető: LAMP Stack Kft.
Cím: Budapest 1061, Paulay Ede utca 3.
Cégj. szám: 01-10-041043
Adószám: 24229627-2-42

Ügyfélszolgálat: 20/9670799, info@swingercode.org

Adatkezelési szabályzat megtekintése


Vásárlási feltételek
Figyelem! Oldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jelen Feltételek tartalmazzák a Swinger Code (továbbiakban: Eladó) webáruházában az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók (továbbiakban: Vevő) az Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a swingercode.org oldalon (továbbiakban: Oldal) található megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor - a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül - módosítsa.

A szerződés létrejötte:
A Vevő tudomásul veszi, hogy az Oldalon benyújtott megrendelést követően közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A szerződés magyar nyelvű. A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállítási feltételek:
Az Oldalon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-3, de legfeljebb 14 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül az Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket postára adja.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor az oldalon megrendelt terméket átvette.
Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a szállítónak azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvenni.

Kiszállítási díjak:
A termék kiszállítási díja a szállítás módjától és a darabszámtól függ, a pontos összeget megrendeléskor a megrendelőlap tartalmazza.

Árak és fizetés:
Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A LAMP Stack Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az Eladó ajánlati kötöttsége nem áll be. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek.

Jótállás, garancia
Az Eladó a kiszállított termékekre az átvétel napjától számított 14 napig jótállást és garanciát vállal.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A Vevő felelős az Oldalhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Oldalon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása:
A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők az Oldalon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

Elállási jog:
A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó vállalása alapján 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.
Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy PayPal segítségével történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.
Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, hordott, stb.)
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.
A vásárlástól való elálláshoz a Vevőnek elállási szándékát e-mailben kell az Eladó felé. Az e-mail beérkezése után az Eladó munkatársai felveszik a kapcsolatot a Vevővel és tájékoztatják a részletekről.

Szállítási és fizetési információk:
Az Eladó a megrendelés kiszállítását kizárólag házhozszállítás útján vállalja. A kiszállítást a Magyar Posta végzi, a küldemény rendes csomagként vagy levélként kerül feladásra. A csomag kiszállításával kapcsolatban e-mailben lehet érdeklődni.
Mivel a megrendelt termékek kiszállítását a Magyar Posta végzi, ezért felelősséget a szállítás pontosságáért csak a Magyar Posta Általános üzleti feltételei szerint tudunk vállalni.
Fizetés kizárólag a PayPal szolgáltatásával, PayPal fiók vagy bankkártya segítségével, a megrendelés leadásakor lehetséges.